sunnuntai 14. syyskuuta 2014

Css parametrit

                                                         Css parametrit 
1 Attribuutti          
on html elementiin liittyvä lisämäärite esimerkiksi osa type =" submit" .

2 Luokka 
On html:ssä CLASS- määritteellä elemntteihin liitetty  ominaisuus.

3 Dokumentti
 html- tai xml-dokumentti, yleensä ”Web-sivu”. 

4 Elementti
Se koostuu yleensä aloitus- ja lopetustägistä ja niiden välissä olevasta tekstistä tai elementeistä 

5 Ominaisuus 
Esitysasun piirre, ”parametri”, johon voidaan vaikuttaa css:llä, esimerkiksi väri, koko tai fonttityyli. 

6 Lukija
Eli ihminen joka on löytänyt nettisivun selaimen kautta ja lukee sitä. 

7 Suunnitelija 
Ihminen joka suunnitelee tyyliohjeet

SGML 
On  metanotaatio, jota on käytetty mm. HTML:n syntaksin formaaliin määrittelemiseen. 

9 Pseudoluokka 
Apukäsite, joka CSS:ssä mahdollistaa elementtien luokittelun samaan tapaan kuin luokkien  avulla mutta HTML-dokumentin ulkopuolisiin seikkoihin perustuen, esim. sen mukaan, onko linkkiä seurattu vai ei.

10 Pseudoelementti 
Apukäsite, jolla CSS:ssä liitetään selektoreita esitysasun typografisiin osiin (kuten elementin esitysasun ensimmäiseen riviin tai kirjaimeen). 

11 HTML 
On dokumentin rakenteen kuvaamisen järjestelmä, josta on olemassa useita versioita.

12 Elementti 
Se Koostuu yleensä aloitus- ja lopetustägistä ja niiden välissä olevasta tekstistä tai elementeistä.

13 Deklaraatio
Rakenne, joka koostuu ominaisuudesta (esim. font-size) ja sitä vastaavasta arvosta (esim. 12pt). Deklaraatioiden välissä on erottimena kaksoispiste. 

14 CSS1 
On  tyyliohjejärjestelmä, joka voidaan käsittää myös CSS-nimisen, yleisluonteisesti määritellyn järjestelmän kehityksen 1. vaiheeksi. 

15 Kaskadi 
 Se on täsmällisesti määritelty menetelmä, joka ratkaisee, mikä keskenään ristiriitaisista deklaraatioista on se, jota selain soveltaa.

16 Esitysalue 
 On fyysinen alue (esim. kuvaruudulla tai paperilla), jossa selain esittää dokumentin. 

17 Sääntö
Tyyliohjeen  rakenneosa, joka kostuu selektorista (esim. H1) ja siihen liittyvistä yhdestä tai useammasta deklaraatiosta. 

18 Sisäelementti (tekstielementti)
 Se on elementti, jonka esitys voi olla osa sitä edeltävän sisällön esitystä kuten kappaleen tekstiä. 

19 CSS1:n ydinpiirteet 
Ne ovat CSS1:n määrittelyssä kuvatut piirteet, joita kaikkien selainten tulee tukea kyseisen määrittelyn mukaan. 

20 Alielementti
 On elementti, joka on välitön osa toisen elementin sisältöä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti