tiistai 24. maaliskuuta 2015

IP-osoitteet, OSI-malli ja TCP/IP



Selvitä, mitä ovat IP-osoitteet ja mikä niiden tarkoitus on? 

IP-osoite koostuu kahdesta osasta: operaattorin yksilöivä alkuosa ja operaattorin sisällä yksilöity tietokone. IP-osoite on numero, joka yksilöi jokaisen Internettiin liitetyn tietokoneen. IP-osoitteen avulla niin kutsuttu IP-paketti(eli internetissä liikkuvaa tietoliikennettä) paketti löytää perille ja vastaukset tulevat takaisin.

Mitä eroa on IPv4 ja IPv6 protokollilla?
 IPv6:n tärkein ero IPv4:ään on osoitteen pituus ja osoiteavaruuden laajuus. IPv6:ssa käytetään 128-bittisiä osoitteita kun taas  IPv4:n osoitteen pituus on 32 bittiä. 

Selvitä, mikä on OSI-malli
OSI-malli koostuu seitsemästä kerroksesta, josta tiedon välitys koostuu. Kerrostuksen idea on että malli toimii pyramiidin tavoin: ylempi kerros käyttää hyväkseen alempia kerroksia, jotka taas ovat toiminaltaan "alkeellisempia" 


Piirrä OSI-mallista kaavio ja kerro selkokielellä, mitkä ovat eri kerroksien tehtävät

https://drive.google.com/file/d/0B133thiZZEJ6LUhxQWpGSEJTVDg/view?usp=sharing
(kuva OSI verkosta)


Kerrokset:

Fyysinen 

Fyysisellä tasolla tietoa voidaan siirtää kahdella eri tavalla: sarjanmuotoisessa tiedonsiirrossa ei siirretävät bitit siiretään yksi kerrallaan peräkkäin ja rinnakkaisnuotoisessa tiedonsiirrossa eli bitit siiretään samaanaikaan kukin omaa johdontaan pitkin

Siirtoyhteys

Siirtoyhteys hoitaa yhteyden luomisen, virheiden korjaamisen ja yhteyden purkamisen.

Verkko

 tarjoaa verkon rakenteesta riippumattoman tiedonsiirron.

Kuljetus

Kuljetuksen tehtävänä on mm. taata luotettava päästä-päähän yhteys tietokoneverkossa.

Esitystapa

Esityksen tehtävänä on hoitaa tiedon esitysmuoto oikeaksi tiedonsiirron yhteydessä.

Sovellus

Sovelluksen  tehtävänä on lähinnä toimia linkkinä siihen ohjelmaan, joka tiedonsiirtoa tarvitsee.

Selvitä, mikä on TCP/IP

TCP/IP on moneninternet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. 
IP-protokolla on alimman tason protokolla joka vastaa päälaitteiden osoittamisesta ja pakettien reitittämisessä verkossa ja sen päällä voidaan ajaa useita muita kuljetusverkkoja joista ehkä yleisin on TPC-protokolla, joka taas vastaa kahden päälaitteen välisestä tiedonsiirtoyhteydestä, pakettien järjestämisestä ja hukkuneiden pakettien uudelleenlähetyksestä.

Piirrä TCP/IP:n eri kerroksista kaavio ja kerro selkokielellä, mitkä ovat eri kerroksien tehtävät


https://drive.google.com/file/d/0B133thiZZEJ6MEVYaXp5OFNQSlU/view?usp=sharing
(Kuva TPC/IP kaaviosta)


Sovellus

sovellus toteuttaa viestintänsä tällä kerroksella käyttäen yhtä protokollaa, jossa on sovelluksen tarvitsemat ominaisuudet (yhdistäen OSI-mallin sovellus-, esitystapa- ja istuntokerrosten ominaisuuksia).

Kuljetus

Kuljetusen tarkoitus on sallia tietojenvälitys lähde- ja kohdekoneiden välillä. 

Verkko
Internet-protokolla (IP) välittää tietoliikennepaketteja verkon tietokoneiden välillä, parhaansa mukaan. IP ei takaa yksittäisen paketin perillepääsyä; paketit saattavat kadota, vaihtaa järjestystä tai kopioitua matkalla. Näiden tapahtumien käsitteleminen on ylempien kerrosten tehtävä. Etenkin on huomattava että tungos verkossa on täysin luvallinen syy verkolle tuhota tietoliikennepaketteja IP-tasolla. 

Perus
TCP/IP-malli ei määritä tarkkaan mitä tapahtuu verkkokerroksen alapuolella. Se olettaa että IP:n alla on jokin protokolla, joka pystyy välittämään IP-paketteja tietokoneen muistista toiselle tietokoneelle. IP-protokolla ei ota mitenkään kantaa fyysiseen mediaan tai pakettien kehystykseen, vaan olettaa saavansa käyttöön alemman kerroksen palveluita jonkin rajapinnan kautta, niin että se voi lähettää paketteja reitittimille (yhdyskäytäville). 








Lähteet: http://fi.wikipedia.org/wiki/IPv6http://www.webopas.net/ip.htmlhttp://www.cs.tut.fi/etaopetus/titepk/luku19/OSI.htmlhttp://fi.wikipedia.org/wiki/TCP/IP ja http://fi.wikipedia.org/wiki/TCP/IP-viitemalli





Ei kommentteja:

Lähetä kommentti