torstai 26. maaliskuuta 2015

Verkon luominenKerro, miten verkon luominen kahden koneen välille käytännössä tapahtuu?
Yksinkertaisesti liittämällä koneet toisiinsa verkkokorttien, parikaapeleiden ja kytkimien avulla näin voidaan helposti jakaa tiedostoja, tulostimia ja tallennustiloja helposti.

Mitä eri tapoja on toteuttaa yksinkertainen lähiverkko?
 Ostamalla modeemin ja liittämällä koneet siihne esim. langattomasti tai ethernet kaapelilla.

Mitä ongelmia asiassa voi esiintyä?
Hidas netti tai kone ei hyväksy väärien asetuksien perusteella lähiverkkoa

Miten huomioit verkkoyhteyksien tietoturvan?
Tarkasta virusohjelmat, palomuurit ja varmista että salasanat ovat tarpeeksi vahvoja


Kurssityö

Tässä on linkki Kurssityöhön

tiistai 24. maaliskuuta 2015

IP-osoitteet, OSI-malli ja TCP/IPSelvitä, mitä ovat IP-osoitteet ja mikä niiden tarkoitus on? 

IP-osoite koostuu kahdesta osasta: operaattorin yksilöivä alkuosa ja operaattorin sisällä yksilöity tietokone. IP-osoite on numero, joka yksilöi jokaisen Internettiin liitetyn tietokoneen. IP-osoitteen avulla niin kutsuttu IP-paketti(eli internetissä liikkuvaa tietoliikennettä) paketti löytää perille ja vastaukset tulevat takaisin.

Mitä eroa on IPv4 ja IPv6 protokollilla?
 IPv6:n tärkein ero IPv4:ään on osoitteen pituus ja osoiteavaruuden laajuus. IPv6:ssa käytetään 128-bittisiä osoitteita kun taas  IPv4:n osoitteen pituus on 32 bittiä. 

Selvitä, mikä on OSI-malli
OSI-malli koostuu seitsemästä kerroksesta, josta tiedon välitys koostuu. Kerrostuksen idea on että malli toimii pyramiidin tavoin: ylempi kerros käyttää hyväkseen alempia kerroksia, jotka taas ovat toiminaltaan "alkeellisempia" 


Piirrä OSI-mallista kaavio ja kerro selkokielellä, mitkä ovat eri kerroksien tehtävät

https://drive.google.com/file/d/0B133thiZZEJ6LUhxQWpGSEJTVDg/view?usp=sharing
(kuva OSI verkosta)


Kerrokset:

Fyysinen 

Fyysisellä tasolla tietoa voidaan siirtää kahdella eri tavalla: sarjanmuotoisessa tiedonsiirrossa ei siirretävät bitit siiretään yksi kerrallaan peräkkäin ja rinnakkaisnuotoisessa tiedonsiirrossa eli bitit siiretään samaanaikaan kukin omaa johdontaan pitkin

Siirtoyhteys

Siirtoyhteys hoitaa yhteyden luomisen, virheiden korjaamisen ja yhteyden purkamisen.

Verkko

 tarjoaa verkon rakenteesta riippumattoman tiedonsiirron.

Kuljetus

Kuljetuksen tehtävänä on mm. taata luotettava päästä-päähän yhteys tietokoneverkossa.

Esitystapa

Esityksen tehtävänä on hoitaa tiedon esitysmuoto oikeaksi tiedonsiirron yhteydessä.

Sovellus

Sovelluksen  tehtävänä on lähinnä toimia linkkinä siihen ohjelmaan, joka tiedonsiirtoa tarvitsee.

Selvitä, mikä on TCP/IP

TCP/IP on moneninternet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. 
IP-protokolla on alimman tason protokolla joka vastaa päälaitteiden osoittamisesta ja pakettien reitittämisessä verkossa ja sen päällä voidaan ajaa useita muita kuljetusverkkoja joista ehkä yleisin on TPC-protokolla, joka taas vastaa kahden päälaitteen välisestä tiedonsiirtoyhteydestä, pakettien järjestämisestä ja hukkuneiden pakettien uudelleenlähetyksestä.

Piirrä TCP/IP:n eri kerroksista kaavio ja kerro selkokielellä, mitkä ovat eri kerroksien tehtävät


https://drive.google.com/file/d/0B133thiZZEJ6MEVYaXp5OFNQSlU/view?usp=sharing
(Kuva TPC/IP kaaviosta)


Sovellus

sovellus toteuttaa viestintänsä tällä kerroksella käyttäen yhtä protokollaa, jossa on sovelluksen tarvitsemat ominaisuudet (yhdistäen OSI-mallin sovellus-, esitystapa- ja istuntokerrosten ominaisuuksia).

Kuljetus

Kuljetusen tarkoitus on sallia tietojenvälitys lähde- ja kohdekoneiden välillä. 

Verkko
Internet-protokolla (IP) välittää tietoliikennepaketteja verkon tietokoneiden välillä, parhaansa mukaan. IP ei takaa yksittäisen paketin perillepääsyä; paketit saattavat kadota, vaihtaa järjestystä tai kopioitua matkalla. Näiden tapahtumien käsitteleminen on ylempien kerrosten tehtävä. Etenkin on huomattava että tungos verkossa on täysin luvallinen syy verkolle tuhota tietoliikennepaketteja IP-tasolla. 

Perus
TCP/IP-malli ei määritä tarkkaan mitä tapahtuu verkkokerroksen alapuolella. Se olettaa että IP:n alla on jokin protokolla, joka pystyy välittämään IP-paketteja tietokoneen muistista toiselle tietokoneelle. IP-protokolla ei ota mitenkään kantaa fyysiseen mediaan tai pakettien kehystykseen, vaan olettaa saavansa käyttöön alemman kerroksen palveluita jonkin rajapinnan kautta, niin että se voi lähettää paketteja reitittimille (yhdyskäytäville). 
Lähteet: http://fi.wikipedia.org/wiki/IPv6http://www.webopas.net/ip.htmlhttp://www.cs.tut.fi/etaopetus/titepk/luku19/OSI.htmlhttp://fi.wikipedia.org/wiki/TCP/IP ja http://fi.wikipedia.org/wiki/TCP/IP-viitemalli

lauantai 7. maaliskuuta 2015

Varmuuskopionti ja tiedon palautus

Varmuuskopioinnin menetelmät

Varmuuskopioinnilla tarkoitetaan tiedostojen kopioimista omalta tietokoneelta erilliselle usb tikulle, tyhjälle DVD levylle tai verkosa sijaitsevaan tallennus palveluun esimerkiksi Google Driveen - Varmuuskopioinnin tiheys


Varmuuskopiointi kannttaa tehdä aina jos ja kun tulee lisää tiedostoja tai kuvia joittenka haluaa pysyä tallessa 


- Varmuuskopioiden lukumäärät
Kaikista tärkemmät tiedostot kannatta aina varmuuskopioda vähintään kahteen kertaan 


- Varmuuskopioiden säilytys


erilliselle usb tikulle, tyhjälle DVD levylle tai verkosa sijaitsevaan tallennus palveluun esimerkiksi Google Driveen (Myös toisen tietokoneen kiintolevy käy) mahdolliset palautukseen johtavat syyt

- mitä tulee varmistaa, ennen kuin palautus voidaan tehdä
Tarkistaa onko tietokoneessa haitallisia ohjelmia jotka ovisivat vahingoittaa ja vuotaa tiedostoja eteenpäin

- toimintatavat

kopioida tiedostot usb tikulta koneeseen tai ladata ne Google DrivestäTunnista riskitekijät

1. Henkilöt:
Mieti, ketkä voivat olla tietoturvan riskejä ja miksi?
Esimerkiksi ne ihmiset jotka eivät tiedä tietoturvista mitään koska silloin he voivat tehdä jotain mikä ei ole hyväksi tietoturvalle esimerkiksi ottaa palomuurin pois, antaa salasanansa joleekkin tuntemattomalle tai olla salaamatta tärkeitä tietoja mitenkään 

Miten henkilötason tieturvaa voidaan parantaa? 
 Nille joiden tulisi työpaikalla niistä tietää järjestää asian mukaista opetusta asiasta.

2. Laitteet:
Miten laitteistot vaikuttavat tietoturvaan?
Jos esimerkiksi kovalevy hajoaa niin tärkeitä tiedostoja voi kadota tai jos esim. modeemissa ei ole minkäänlaista plaomuuria niin hackerit voivat päästä käsiskis tietoihin hyvin nopeasti.

Miten niiden aiheuttama tietoturva riski on hallittavissa ja miten sitä voidaan parantaa?
Huolmatamalla laitteistoja ja otettava selvää laitteista että onko niissä asian mukaisia suojauksia 


3. Ohjelmistot:
Miten ohjelmistot voivat heikentää tietoturvaa?
Jotkin ohjelmistot voivat sisältää viruksia ja muita haavoittuvaisuuksia jonka avulla toinen ihminen voi päästä käsiksi esim. yrityksen tietoihin


Minkä tyyppiset ohjelmistot erityisesti lisäävät tietoturvariskejä?
Jos lataa tuntemattomilta sivustolta tai jos haluaa jonkin kyseien ohjelman eikä lataa sitä tarkoitetulta sivustolta esim. ei valmistajan omilta sivuilta.
Miten niiden aiheuttama tietoturva riski on hallittavissa ja miten sitä voidaan parantaa?
 
Pitämällä ajantasalla palomuurit ja virustorjunta ohjelmat ja välttää lataamasta sivuilta joista ei tiedä mitään 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoturva


torstai 19. helmikuuta 2015

Viestintävirasto tietoturva

Kerro, millaisia tietoturvaan liittyviä palveluita Viestintävirasto tarjoaa. Mitä hyötyä niistä voisi olla tavalliselle internetin käyttäjälle? 

Viestintävirasto tarjoaa esimerkiksi CERT- ja NCSA palveluita, HVK (eli huoltovarmuuskriittinen) ja haavoittuvuuskoordinointia. Tavalliset internetin käyttäjät hyötyvät tästä siten että, Viestintävirasto julkaisee uusia varoituksia ja haavoittuvuustiedotteita jotka voit saada liittymällä CERT-FI-ALERT ja vaaroista ilmoitetaan suoraan säähköpostiisi. 

Entäs sitten Yrityksille: no viestintävirasto tarjoaa yrityksille esimerkiski CERT palveluja joka antaa apua tietoturva asioissa ja haavoittuvuuskoordinointia joka testaa koneen haavoittuvuuksien varalta. 

Mitä on kyberturvallisuus: Se on yksi turvallisuuden osa-alueista, joilla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tuunistetaan ja ehkäistään haitallisia ohjelmia ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden ehkäisyyn. 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kyberturvallisuus 


Viestintäviraston Turvaohjeet

- Älä paljasta salasanojasi kellekkään netissä 
- Älä tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja nettiin mikä voisi tehdä sinulle halla jos ne vuotavat
- Älä avaa epäilyttäviä sähköposteja tai manoksia 
- Pidä huoli että koneesi on aina suojattu esimerkiksi palomuurilla
- Etsi tietoa turvaohjeista että olisit itse selvillä huijauksista, tietoturvista ja muista jotka voivat olla haitaksi tietokoneellesi 

Lähde: https://www.viestintavirasto.fi/tietoturva/tietoturvaohjeet.html


Tietoliikenne

Siirtoviive:  Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa jona tieto siirtyy internettiin esim. jos laittaa videon youtubeen se näyttää kuinka kauan se lataa videon

Vasteaika: Vasteaika on tietokoneiden ja telvisioiden käytettävien plasma tai nestekidenäyttöken kunvalnlaatua kuvaava suure eli se se tarkoittaa pikselin muuttumista tummasta kirkkaaksi ja takaisin tummaksi.

Synkroninen: Synkroninen on samaanaikaisesti tapahtuvaa esim: lähetystä eli jos olet skypessä tietokoneesi lähettää samaan aikaan kuvaa ja ääntä.

Asynkroninen: Asynkroninen on kun Synkroninen lähettämminen mutta ilman kuvaa eli esim. viestit, sähköpostit tai vaikka keskustelupalstat.

sarjansiirto/-liikenne -rinnakkaissiirto/-liikenne

simplex,half-duple: On kun järjestelmässä lähteviä voi olla yksikerrallaan

full-duplex;multiplex:  lähettäminen ja vastaanottaminen voi tapahtua samanaikaisesti, yleensä kahden osapuolen välillä.

Lähde:http://fi.wikipedia.org/wiki/Duplex

kantataajuus/baseband - laajakaista/broadband: laajakaista käyttää kantataajuutta modeemin yhdistämiseen jotta modeemi voi yhdistää internettiin.


piirikytkentäinen - pakettikytkentäinen : piirikytkennäinen on kun datayhteys on muodostettu paikasta A paikkaan B jotka ovat yhdistety toisiinsa, kun taas pakettikytkennäisessä data tulee monen eri yhteyden kautta.
Lähde: https://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/51/2.htm


yhteydellinen - yhteydetön:  Yhteydellisessä siirrossa molempien osapuolien on oltava läsnä ja avatava yhteys, kun taas yhteydetömässä siirrossa dataa siirretään tietämättä onko toinen osapuoli vastaanottamassa sitä.
 Lähde: http://oppimateriaalit.internetix.fi/fi/avoimet/6tekniikkatalous/verkko/yhteydellisyys